Dokumenty Young Life

Jeśli spojrzysz na liczby opisujące Young Life, zobaczysz rosnący światowy ruch wolontariuszy i pracowników, który codziennie zmienia życie uczniów szkół średnich i studentów. Ponieważ wiernie realizujemy plany i strategie w ramach akcji "Forward" staramy się zwiększać nasz globalny wpływ, koncentrując się na naszych czterech strategiach misji: Głębia w Chrystusie, Razem, Innowacyjni i Wzrost.

Każda złotówka, którą dajesz, zmienia życie dzieci – pomagając im doświadczyć głębi ewangelii. Twój wkład finansowy umożliwia liderom okazję do pokazania młodym ludziom poczucia przynależności, tożsamości i nadziei.

Poważnie podchodzimy do zarządzania zasobami, które dajesz, i chcemy to robić na najlepszym możliwym poziomie. Wierzymy, że zmusza nas to do przejrzystości i celowości. Chcemy jasno określić, w jaki sposób Twoje datki wpływają każdego roku na ponad dwa miliony młodych ludzi i chcemy Ci jeszcze raz powiedzieć: Dziękujemy! Jesteś częścią Bożego dzieła poprzez Young Life.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe dają wgląd w cele i osiągnięcia fundacji Young Life Polska w danym roku fiskalnym.

Ostatnia aktualizacja: 12/09/2023
Dostępny format: PDF

Sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności fundacji Young Life, wykonane przez niezależnych księgowych w danym roku fiskalnym.

Ostatnia aktualizacja: 12/09/2023
Dostępny format: PDF

Statut Young Life Polska

Ten dokument określa wewnętrzną zadania i tryb działania fundacji Young Life Polska.

Ostatnia aktualizacja: 15/03/2022
Dostępny format: PDF

Inne dokumenty

W tej sekcji znajdują się inne dokumenty dotyczące działalności Young Life Polska

Ostatnia aktualizacja: 15/03/2022
Dostępny format: PDF

Young Life ma na celu stwarzanie młodym ludziom możliwości do tego, aby mogli osobiście poznać Jezusa Chrysusa oraz wsparcie tych, którzy chcą wzrastać w wierze.

Young Life Polska jest fundacją pozarządową z siedzibą główną w Poznaniu.

Nr tel: +48691285268
E-mail: poland@younglife.org
Adres: ul. Swojska 21, 60-592 Poznań.

Numer NIP: 7831695379
Numer KRS: 0000444251
Numer REGON: 302318501

Copyright © 2004- Young Life. All Rights Reserved